Miljø

Sammen kan vi gøre en forskel

Lad os nedbringe co2 udledningen.


Når der bygges i Danbox-Living og Danbox-Agro, benyttes der konstruktionsformer som i.flg. analyser fra Dansk Industri kan være med til at nedbringe co2 udledningen med op til 75% i forhold til traditionelt byggeri. Samtidig benyttes der i overvejende grad certificeret træ, så vi sikrer at verdens lunger ikke forsvinder.

Lad os sammen gøre en forskel ved at vælge de rigtige byggemetoder.

Odoo text and image block

Lad os genbruge mest muligt.


Den plast der produceres i Danbox-Plast, laves af genbrugsgranulater. Derigennem sikrer vi os at plastaffald ikke ender i verdenshavene; men får nyt liv i produkter som kan komme os alle til gavn. 

Hjælp os med at hjælpe hinanden. Aflever dine brugte plastprodukter til genanvendelse, så bliver det måske en dag til et højbed fra Danbox-Plast.

Odoo text and image block